RSS Feed

เจ้าอาวาสใช้จีวรผูกคอกับต้นโพธิ์มรณภาพ

เจ้าอาวาสใช้จีวรผูกคอกับต้นโพธิ์มรณภาพ

เจ้าอาวาส วัดโปร่งแค ใช้จีวรผูกติดกับต้นโพธิ์ใหญ่ บริเวณข้างโบสถ์เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4 ชม.

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า สภ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และแพทย์เวร  รพ.บ้านหมี่ มูลนิธิอริโยบ้านหมี่ร่วมชันสูตร พระครูพิทักษ์ สุทธิจิต อายุ 73 ปี บวชมา 28 พรรษา เป็นเจ้าอาวาส วัดโปร่งแค ม.4 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และเจ้าคณะ ต.ดอนดึง และต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งใช้จีวรผูกติดกับต้นโพธิ์ใหญ่ บริเวณข้างโบสถ์เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4 ชม.

อ่านเพิ่มเติม>>>

About lottohoroworld

No bird soars too high if he soars with his own wings.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: